Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk amtmand, forfatter, etatsråd og professor

Født lørdag den 3. juni 1741 i Køge
Død onsdag den 23. marts 1796 på Koldinghus

Mini-biografi: Var søn af en professor, blev 1756 student, læste teologi, tog attestats 1763, levede af at undervise og skrive, skrev bl.a. salmen "Paa sit Kors i Dødens Smerte". Benjamin Georg Sporon blev 1771 ansat som hovmester for dronning Juliane Maries og arveprins Frederiks pager, var fra 1773 informator for kronprins Frederik, udnævntes til professor og 1778 til etatsråd. Var kyndig i flere videnskaber, udarbejdede en verdenshistorie, en danmarkshistorie og en lærebog i kristendom, der 1780 indførtes i skolerne. Blev ved kronprinsens konfirmation 1784 udnævnt til kabinetssekretær, gehejmekabinetssekretær og chatolkasserer hos kongen med titel af konferensråd. Måtte ved statskuppet 10 dage senere, sammen med Høegh-Guldberg, forlade stillingen ved hoffet, afslog tilbuddet om et amtmandsembede, modtog pension og fik anvist bolig på Koldinghus. Sporon tilbragte tiden med at studere sprog og jura, tog 1793 mod stillingen som amtmand i Koldinghus Amt, varetog embedet med dygtighed, retfærdighed og utrættelig tålmodighed. Udgav i årene 1775-92 "Sporons synonymik" under titlen Enstydige danske Ords Bemærkelse, oplyst ved Betragtninger og Exempler, satte sig derved et varigt mindesmærke i dansk sprogvidenskab, Johan Ludvig Heiberg udgav 1807 en ny udgave. Sporon var medlem af det norske Videnskabernes Selskab og en tid præsident i Landhusholdningsselskabet. Far til amtmand Frederik Sporon.