Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk overlæge

Født fredag den 16. februar 1872 i København
Død mandag den 22. april 1935 i København

Mini-biografi: Var søn af en havnefoged, blev 1890 student, tog 1896 medicinsk embedseksamen og blev året efter assistent ved Niels Finsens lysinstitut. Giftede sig 1899 med Finsens søster, var med til at konstruere Finsen-Reynlampen, som fik udstrakt anvendelse, specielt i udlandet, førte ved Finsens død instituttet videre. Axel Reyn gennemførte lysbehandling af lupus vulgaris, opnåede resultater som vakte opmærksomhed verden over. Begyndte 1914 et fremstød med stor betydning for lysterapien, brugte Finsens kulbuelysbad på extrapulmonær tuberkulose og fik bredt lysbehandlingen over et større arbejdsfelt. Skrev adskillige videnskabelige afhandlinger om lysterapi, røntgen- og radiumbehandling, var her blandt pionererne i Danmark. Reyn blev 1900 reservelæge ved instituttets hudklinik, 1906 afdelingslæge, 1908 overlæge, trak sig på grund af sygdom tilbage 1932. Sad som medlem og var siden formand for instituttets direktion, beklædte flere vigtige tillidshverv inden for lægestandens videnskabelige og kollegiale institutioner. Var formand for organisationen af københavnske læger i hud- og kønssygdomme, Dansk dermatologisk selskab, Dansk radiologisk selskab og for Dansk medicinsk selskab, æresmedlem af dermatologiske og radiologiske organisationer og medredaktør af ansete tidsskrifter. Var på foredragsrejse i USA og 1932 præsident for den anden internationale lyskongres i København. Modtog Fortjenstmedaljen i guld, blev Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og Kommandør af 2. grad.

Garnisons Kirkegård, København 2015
© www.gravsted.dk (foto:fl)