Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer, hærarkivar og kammerjunker

Født fredag den 28. juli 1882 i Helsingør
Død onsdag den 12. december 1962 i Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en oberst, blev som 18årig rekrut i Livgarden, var i 1901 sekondløjtnant i Fodfolket, 1905 premierløjtnant ved 25. bataljon i Livgarden, blev i 1907 adjudant, 1915 kaptajn samt kompagnichef ved 14. bataljon og var fra 1920 kompagnichef i Livgarden, til sin afsked fra hæren i 1937. Axel Pontoppidan var allerede fra 1922 militær-personalhistorisk medarbejder ved Nationaltidende, derefter ved Berlingske Tidende, blev i 1933 ansat ved Det Kongelige Bibliotek og var i årene 1944-52 hærarkivar samt chef for Hærens Arkiv. Sad som kommissær i Understøttelsesanstalten for Trængende Efterslægt af medlemmer i den ophævede civile og adskillige Stænders enkekasse og var medlem af direktionen for Etatsråd Jacob Henric Schous og hustru Susanne Beckmans Stiftelse. Pontoppidan udarbejdede, ved betalt hjælp af personalhistorikeren Albert Fabritius, en bog om sin slægt og udgav i 1931 Den yngre Slægt Pontoppidan, skrev herefter bl.a. Omkring Københavns gamle Volde og Stokhuse, Petersgaard. Træk af et sydsjællandsk Gods og omliggende Egns Historie, Billeder af Fædrelandets Historie, Den Kongelige Livgarde I-III, Kong Christian under Besættelsen samt De faldt for Fædrelandet. Fik titel af kammerjunker, modtog hæderstegnet for god tjeneste ved hæren og adskillige udenlandske hædersbevisninger. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog samt Dannebrogsmand.