Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer og forfatter

Født søndag den 15. oktober 1848 i København
Død onsdag den 28. april 1915 i København

Mini-biografi: Var søn af borgmester L.C. Larsen, blev som 16årig søkadet, gennemgik 1867-68 hærens reserve-officersskole og blev sekondløjtnant, 1869-72 næstyngste og næstældste klasse. Blev premierløjtnant i fodfolket, var 1872-74 i stabsafdelingen, 1878-82 ansat i generalstaben, blev 1882 kaptajn og gjorde siden ofte tjeneste ved generalstaben. Axel Liljefalk blev 1895 oberstløjtnant, 1902 oberst, regimentschef og kommandant i Fredericia, forlod hæren i 1908. Tog som fædrelandskærlig, del i forsvarsbevægelsen i både skrift og tale, interesserede sig for mange ting og var bl.a. i flere år formand i bestyrelsen for børnehjemmet Ove Hohlenbergs minde, sad i forretningsudvalget for Den danske komité til bekæmpelse af hvid slavehandel og var medlem af bestyrelsen for Sønderjysk samfund. Var medudgiver af det militære ugeblad Danebrog og medarbejder ved bladet Vort Forsvar. Skrev om krigshistoriske emner, udgav 1889 Kalmarkrigen, 1893-95 Dansk-norske Heltehistorier, som blev meget populær. Derefter Christian den Fjerdes Krige, der var en videnskabelig fremstilling, som ikke faldt så heldigt ud, i 1901 udkom Kejserkrigen. En del artikler i Militært Tidsskrift: "Magnus Stenbock i Pommern" og "Mecklenburg 1712" faldt heller ikke så godt ud. Liljefalk udgav 1915 sine erindringer i Julebogen. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og til Dannebrogsmand. Var bror til L.C. Helweg-Larsen.