Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk direktør og civilingeniør

Født fredag den 15. december 1871 i København
Død fredag den 3. oktober 1941 i Aalborg

Mini-biografi: Var søn af en dampskibsfører, blev som 15årig kadetaspirant i marinen, men kom ikke ind på søofficersskolen. Læste i stedet til ingeniør, blev 1892 exam.polyt. og efter yderligere 5 års studier cand.polyt. Arbejdede i studietiden som assistent hos stadsingeniøren i Odense og deltog i projektering og start på et af datidens første store jernbetonarbejder: gangbroen over Odense å. 1898 blev Axel Boeck-Hansen ansat i ingeniørfirmaet FLSmidth & Co A/S, arbejdede først ved de nordjyske teglværker i Ålborg som assistent, derefter ved Cementfabrikken Danmark og fra slutningen af 1899 ved anlæggelse af en cementfabrik i Rusland. Blev 1901 valgt til at overtage den tekniske ledelse af "Danmark", blev tillige fabrikkens administrerende direktør 1913, bevarede stillingen til 1928 og var i årene 1924-36 samtidig leder af Ålborg Portland Cementfabrik. Boeck-Hansen bestred adskillige andre poster: var bl.a. formand for forretningsudvalget for Dansk Cement Central, bestyrelsesmedlem og formand i flere af FLSmidths datterselskaber, bestyrelsesmedlem, siden formand for Foreningen af danske Cementfabrikker, formand for repræsentantskabet for Ålborg Discontobank, for Nordjyllands Redningskorps og for Dansk Ingeniørforenings afdeling for Nordjylland. Lagde meget tid og arbejde i hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening, i Industrirådet, Industrifagene, Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring og Pensionsforsikringsanstalten. Var Ridder af Dannebrog samt Dannebrogsmand.