Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overretssagfører

Født søndag den 14. juni 1857 i København
Død tirsdag den 6. januar 1942 i København

Mini-biografi: Var ældste søn af buntmager A.C. Bang, blev i 1875 student fra Haderslev Læreres Skole, læste derefter jura og tog kandidateksamen i 1880. Blev samme år ansat hos overretsprokurator Christian Herforth, beskæftigede sig her overvejende med ejendomsjura, skrev skøder samt lejekontrakter, ordnede boer samt skrev til retten. Axel Bang fik i 1883 bestalling som overretssagfører, etablerede egen sagførervirksomhed, fik hurtigt en blomstrende virksomhed og kom til at spille en fremtrædende rolle i advokatstandens organisationer. Havde allerede i 1881 været med til at stifte Juridisk Forening i København og blev 1937 foreningens æresmedlem, var 1905-19 medlem af hovedbestyrelsen for Den Danske Sagførerforening, næstformand for Sagførerrådet til 1924, sad som formand for tilsynsrådet for Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn samt for Fællesrepræsentationen for De Danske Sparekasser, var medstifter af Grundejernes Hypotekforening, direktør til 1918 og formand fra 1924. Bang virkede i flere år som juridisk rådgiver for Den Almindelige Danske Lægeforening samt Akademisk Arkitektforening, var medstifter af og medlem af bestyrelsen for Fængselshjælpen, var fra retsplejereformens ikrafttræden i 1919, med til at fastslå forsvarerens rettigheder og sad i adskillige kommissioner samt udvalg til forberedelse af lovgivning. Var far til bl.a. højesteretssagfører Otto Bang, der videreførte sagførervirksomheden.