Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer, fysiker og overkammerherre

Født fredag den 26. september 1755 i København
Død mandag den 26. februar 1838 i København

Klik her for at se alternativt billede af gravsted - fra 2011

Mini-biografi: Var søn af en generalløjtnant, som 5årig udnævnt til fenrik ved norske livregiments dragoner og fik 10 år gammel titel af premierløjtnant. Var blevet undervist hjemme af privatlærere, tog i 1770 studentereksamen, rejste derefter til Tyskland og sluttede sig til regimentet. Kom hjem 1775, gjorde tjeneste i livgarden, blev året efter kammerjunker og 1777 forfremmet til ritmester. Sluttede sig til den preussiske armé under arvefølgekrigen, foretog en rejse til Tyskland og Frankrig og vendte 1779 tilbage til Danmark. Blev major 1787 og samtidig udnævnt til kammerherre. Adam Hauch steg stadig i graderne, blev 1789 leder af veterinærskolen og stutteriet, 1793 hvid ridder, 1794 hofmarskal med ansvar for bestyrelsen af hoffet, hvilket kunne volde problemer da kongefamiliens medlemmer på grund af Christiansborgs brand var bosat forskellige steder i byen. Hauch var tillige chef for Det Kongelige Teater og Kapel samt ordenssekretær. Var yderst punktlig og pligtopfyldende og forlangte det samme af sine underordnede. Blev i 1817 Ridder af Elefanten, fik 1822 æresdiplom som doktor i filosofi fra Københavns Universitet, fik 1824 titlen gehejmestatsminister, blev overkammerherre 1828, chef for det kongelige Museum for Naturvidenskaberne og for det Det Kongelige Bibliotek, var præsident i Videnskabernes Selskab og havde en fremtrædende stilling i Københavns Frimurerloge.