Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk botaniker, naturfredningspionér og professor

Født torsdag den 5. december 1867 i Gilleleje
Død mandag den 6. november 1944 i København

Mini-biografi: Var søn af en købmand, blev student fra Borgerdydsskolen 1887, ansat som lærer ved skolen to år efter og underviste her i ti år. Fulgte botanikeren Eugen Warmings forelæsninger på Københavns Universitet, fik selv interesse for faget, meldte sig til studiet og vandt i 1993 guldmedalje for en prisopgave, blev mag.scient. året efter. August Mentz var mest optaget af det økonomisk/tekniske ved botanik og især i mosers vegetation. Fik ansættelse i Det danske Hedeselskab 1899, forsvarede en doktordisputats om sin interesse i 1912 og blev nu leder af selskabets moseindustrielle afdeling. Mentz var medlem af Udvalget for Naturfredning fra 1923, fik titel af professor i botanik ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og var tillige medlem af Udvalget for Naturfredning. Udgav i 1909 bogen "Naturfredning - særlig i Danmark", gik her ind for at sikre de naturvidenskabelige forskeres studieobjekter, i form af fredning af enkelte udvalgte eksempler på hver naturtype og så i øvrigt overlade resten til landbruget til opdyrkning, videreudviklede dette synspunkt i Poul Henningsens tidsskrift Kritisk Revy. Mentz fik udgivet en hel del fagbøger, var medstifter af foreningen Den personlige Friheds Værn i Viborg og foreningens formand fra 1926. Blev Ridder af Dannebrog 1928 og Dannebrogsmand 1938.

Garnisons Kirkegård, København 2011
© www.gravsted.dk (foto:ras)