Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk landmand, godsejer, etatsråd og pioner

Født tirsdag den 7. august 1810 i Altona, Tyskland
Død onsdag den 27. maj 1891 på Klarupgård, Aalborg

Mini-biografi: Var søn af en møntmester og kammerråd i Altona, mistede tidligt faderen og flyttede med moderen til København. Blev 1828 student, læste derefter jura og tog kandidateksamen 1834. Arnold Branth var i årene1836-42 kvartermester ved 3. jyske infanteriregiment i Ålborg, købte Høstemark ved Ålborg, blev 1849 medejer og siden eneejer af Klarupgård gods, boede her hele sit liv, men ejede tillige Sønder Elkær, der blev forpagtet og siden overtaget af sønnen. Branth oparbejdede en enestående virksomhed på godset, drænede og forbedrede jorden, sørgede for at bøndergårdene ved godset fik deres tilliggende samlet. Købte jysk, grå-broget kvæg og en del sorte, jyske heste, deltog gerne i offentlige diskussioner om hesteavl og var en varm fortaler for den jyske landhest, tilegnede sig F.V.A. Proschs lære om rene racer i husdyravlen. Var fra 1854 dommer ved landmandsforsamlingernes hesteudstillinger, blev 1858 landvæsenskommissær, var stutterikommissær og forestod hingsteskuerne i Jyllands fire nordlige amter, sad som medlem af bestyrelsen for Foreningen af jyske landboforeninger, af stambogsudvalget og af husdyrbrugsudvalget. Var medstifter og siden formand af Ålborg amts landboforening, der senere under sønnen Harald Branths tid som formand blev landets største landboforening. Branth blev udnævnt til Overkrigskommissær, Etatsråd og Ridder af Dannebrog.