Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk grosserer og politiker

Født mandag den 22. september 1845 i Adelby, Tostrup, Flensborg
Død fredag den 10. maj 1929 i Charlottenlund

Mini-biografi: Var søn af en skibsfører, fik efter skoletiden en handelsuddannelse i Flensborg, rejste derefter til England og arbejdede på handelskontor i Manchester. Etablerede siden to en gros manufakturfirmaer i byen og åbnede 1881 detailmagasinet Messen på Købmagergade i København, som blev en af Danmarks største manufakturdetailforretninger i Danmark og suppleredes med et bomuldsvæveri og en gardinfabrik. Andreas Peschcke Køedt interesserede sig for told- og handelspolitiske spørgsmål, gik ind for absolut frihandel og talte for oprettelsen af frihavnen, som blev en realitet 1894, gav udtryk for sine meninger i småskrifter, bladartikler og ved taler på agitationsmøder. Valgtes 1895 til folketingsmand for Venstre i Slagelsekredsen, deltog i stiftelsen af Venstrereformpartiet, sad som formand og ordfører for udvalget til behandling af finansminister Christian von Lüttichaus forslag til en ny toldlov, kom i strid med partiet angående brændevinsbeskatningen og trak sig, men beholdt sit folketingsmandat til 1901. Skrev 1908 i Politiken, imod toldloven og protesterede siden mod ministeriet Zahles handelspolitik. Udgav Tolden og Tiderne, Guld og Sølv, Tysklands Toldpolitik, Efter Systemskiftet, En Samfundsfjende, Dansk Arbejde og Skandinavismen m.m. Var medstifter og siden formand for Toldreformforeningen og æresmedlem af Cobdon-Klubben i London. Var far til maleren Matthias Peschcke Køedt.