Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2021

Dansk organisationsleder, godsejer og hofjægermester

Født fredag den 3. maj 1901 i Gimsing, Struer
Død fredag den 14. august 1992 i Gimsing, Struer

Mini-biografi: Var søn af en godsejer, tog præliminæreksamen 1917 og fik en landbrugsuddannelse ved landbohøjskolen, tog eksamen 1921 og arbejdede en tid som forvalter. Aksel Olufsen købte 1924 gården Ejsingholm ved Vinderup og overtog formandsposten i De jyske landboforeningers græsmarkssektion efter sin far. Blev bestyrelsesmedlem i opdyrkningsselskabet A/S Fiilsø og A/S Fiilsø Avlsgård og kunne som sagkyndig i græsmarksdrift stå for tørlægningsarbejdet, der mødte modstand fra fredningsmyndighederne, men resulterede i et moderne og fuldt mekaniseret storgods med Olufsen som formand. Olufsen sad som formand for bestyrelsen i Bang & Olufsen A/S, som broderen Svend Olufsen var medstifter af. Havde til opgave at sørge for økonomisk dækning bag videreudvikling af produktionen, posten blev siden overtaget af sønnen Peter Skak Olufsen. Aksel Olufsen var derudover bl.a. formand for Foreningen af jydske Landboforeningers græsmarksudvalg, for repræsentantskabet for Den alm. Brandforsikring for Landbygninger, Det danske Hedeselskab, Ringkøbing Amts Tolvmandsforening, Den alm. Brandforsikring for Landbygninger, A/S Struer Bank, A/S Skandinavisk Tobakskompagni, R. Færch Handels og Industri A/S samt Superfos Blaakilde A/S. Var medlem af bestyrelsen for Kongenshus Mindepark og bestyrelsesrådet for Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. Modtog landhusholdningsselskabets største sølvbæger og De jyske landboforeningers sølvmedalje. Var Ridder samt Kommandør af Dannebrog.

Gimsing Kirkegård, Struer 2014
© www.gravsted.dk (foto:Yesterdaysfoto.dk)