Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk konsul og redningsbestyrer

Født søndag den 31. maj 1835 i Randers
Død lørdag den 10. juli 1909 i Lemvig

Mini-biografi: Redningsvæsenet ved den jyske vestkyst blev oprettet i 1852 på foranledning af justitsråd Christopher Berent Claudi. Det begyndte med 20 stationer, hvoraf de 12 var udrustet med en synkefri båd. Anthon Andersen var uddannet skibstømrer og da han blev redningsleder, udvidede han arbejdet med anlæggelse af nye stationer og store indkøb af nyt materiel. Desuden oprettede han telefonstationer og strandvagter langs Vestkysten. I takt med motorskibenes og fiskeriflådens vækst fik Redningsvæsenet nye motordrevne redningsbåde og i hans periode faldt antallet af strandinger, mens redningsaktionerne til søs steg. I sine 40 år som bestyrer reformerede han også Redningsvæsenet internt og indførte med sine koordinerende skrivelser en markant bedre kommunikation mellem Redningsvæsenets top og de enkelte opsynsmænd. Anthon Andersen var konsul i Lemvig og ved sin død dekoreret med bl.a. Kommandørkorset, Dannebrogsmændenes Hæderstegn, Fortjenstmedaljen i Guld, Medaljen for Druknedes Redning og flere udenlandske ordener. Gennem de følgende årtier udbyggedes redningstjenesten, så der omkring 1925 fandtes 75 redningsstationer bemandet med 727 redningsmænd, fortrinsvis lokale fiskere. Ved Farvandsdirektoratets oprettelse i 1973 blev Redningsvæsenet lagt ind under dette.