Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk ingeniør, rektor og professor

Født torsdag den 30. maj 1889 i Randers
Død tirsdag den 6. juni 1961 i København

Mini-biografi: Fik sin uddannelse som bygningsingeniør ved den Polytekniske Læreanstalt, var ansat som docent her fra 1922 og blev i 1928 udnævnt til professor i bygningsstatik og jernkonstruktioner. Vandt i 1921 en præmie, i en international konkurrence om en ny Limfjordsbro og fik året efter overdraget ansvaret for projekter til broer, der kunne binde Danmark sammen. Blev kendt for sine utraditionelle måder at løse problemer på når der opstod vanskeligheder med byggeriet. Var ansvarlig for bl.a. Lillebæltsbroen, Storstrømsbroen, Munkholmbroen, Dronning Alexandrines Bro og Kong Christian X's Bro. Så det var ikke uden grund Anker Engelund blev kaldt Nordens brobygger. Under 2. Verdenskrig gik byggeriet i stå og Egelund blev nu rektor for Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og foranledigede at man flyttede til bedre og større lokaler i Kongens Lyngby, var medvirkende til oprettelsen af Danmarks Ingeniørakademi, hvor uddannelsestiden er kortere. Engelund var medlem af adskillige foreninger, bl.a. Carlsberg fondets Byggeriråd, Bestyrelsen for Dansk Ingeniørforening, Kungl. Ingeniör-vetenskaps akademien i Stockholm, Det norske videnskaps akademi, var æresdoktor ved Kungl. Tekniska höjskolan i Stockholm, ved Finlands tekniske höjskole, ved Chalmers tekniske højskole i Göteborg, sad som præsident for Akademiet for Tekniske Videnskaber og Civilforsvarsforbundet. Engelund var Dannebrogsmand og Kommandør af 1. Grad af Dannebrogsordenen.