Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk digter og præst

Født mandag den 2. januar 1587 i Ærøskøbing
Død søndag den 12. marts 1637 i Vordingborg

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, blev som 21årig præst ved slotsmenigheden i København, tog 1610 magistergrad. Skrev en sejrssang over Christian IV's erobring af Kalmar og et sørge-digt over dronning Anne Cathrine. Anders Christensen Arrebo blev 1613 præst ved slotsmenigheden i Frederiksborg, 1616 sognepræst ved Nicolai kirke i København og 1618 biskop i Trondheim. Tog ivrigt del i fester og gav anledning til en del rygter om uanstændig optræden. Arrebo gik rettens vej for at stoppe snakken, blev indviklet i prokuratorkneb, mistede sin selvbeherskelse og forlod retssalen i vrede. Sagen kom for herredagen i Bergen under Christian IV's personlige foretræde, Arrebo blev dømt for at have tilsidesat sit biskoppelige embedes værdighed, nordmændene og vennerne i Danmark syntes dommen var uretfærdig. Arrebo bosatte sig nu i Malmø, udgav 1623 Kong Davids Psalter, fremdrog de gamle melodier fra Hans Thomesens salmebog samt Niels Jespersens gradual og valgte toner som passede til salmernes karakter. Fik 1625 sin forseelse eftergivet og kunne søge kald, beskikkedes til sognepræst i Vordingborg og skrev her sit hovedværk, sangen om verdens skabelse: Hexaëmeron. Havde i 1600-tallets danske litteratur samme glans om sit navn som Oehlenschläger i 1800-tallet og blev af Holberg betegnet som en af de største poeter.

Vordingborg Kirke 2014
© www.gravsted.dk (foto:fl)