Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overlæge

Født søndag den 1. december 1907 på Frederiksberg
Død søndag den 29. maj 1988

Mini-biografi: Var datter af civilingeniør Johan Lønberg, blev i 1927 student fra Nørre Gymnasium, læste derefter medicin og tog eksamen i 1934. Gjorde turnustjeneste ved forskellige hospitaler, blev i 1937 ansat som assistent på Statens Seruminstituts sera-diagnostiske afdeling og blev i 1943 laborator. Alice Reyn skrev flere tidsskriftartikler om serologiske og bakteriologiske emner, specialiserede sig i kønssygdommene syfilis samt gonorré og forsvarede i 1947 sin disputats Serologiske Undersøgelser over Gonokokker for en doktorgrad. Var i årene 1950-55 konstitueret afdelingsforstander, fra 1954 forstander for gonokokafdelingen, blev i 1958 overlæge og var fra 1974 tillige konstitueret direktør for Statens Seruminstitut. Sad som medlem af Indenrigsministeriets udvalg vedrørende forslag til dispositionsplan for fremtidig bygge- og anlægsvirksomhed ved Statens Seruminstitut, af udvalget til fremsættelse af forslag om seruminstituttets fremtidige bygge- og anlægsvirksomhed, foreslog en ny afdeling for sygehushygiejne, blev bakket op af direktøren Jørgen Chr. Siim og afdelingen blev åbnet i 1975. Alice Reyn var desuden medlem af WHO Expert Advisory Panel on Serology and Laboratory Aspects, af panelets Subcommittee og af WHO Expert Committee on Gonococcal Infections, var korresponderende medlem af Finlands Dermatologiske Sällskap, American Veneral Disease Association samt livslang æresmedlem af the Médical Society for the Study of Veneral Diseases.