Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk kontorchef

Født torsdag den 25. februar 1904 i København
Død onsdag den 2. maj 1990 i København

Mini-biografi: Var datter af en kaptajn, blev i 1921 student fra Ordrup Gymnasium, læste økonomi på Københavns Universitet og blev 1930 cand.polit. Var fra 1931 ansat i Finansministeriet og fik som en af de første kvinder en bemærkelsesværdig karriere her. Startede som sekretær, udnævntes i 1938 til fuldmægtig, blev 1942 ekspeditionssekretær, var 1945-46 ministersekretær og leder af Sekretariats- og Budgetkontoret, fungerede fra 1946 tillige som kontorchef, fik udnævnelsen i 1948 og fik samtidig flere tillidsposter, sad bl.a. i udvalget angående statens budget samt regnskab og i Sygehusrådet, var i årene 1949-62 repræsentant i bestyrelsen for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse. Alice Brun var 1950 på et FN-kursus i personalepolitik, blev herefter medlem af bestyrelsen i Nordisk Administrativt Forbund, medlem og siden formand i Kvindelige Akademikere, medlem af det danske regeringsudvalg for teknisk bistand til underudviklede lande samt tilforordnet i Styrelsen for teknisk samarbejde med udviklingslandene. Sad 1962-64 som eneste kvinde blandt 17 mænd i Verdensbankens direktion i Washington. Fortsatte ved hjemkomsten til Danmark som kontorchef i Finansministeriet, var chef for Fondskontoret, valgtes 1965 som første kvinde til Det Danske Hede-selskabs bestyrelse, blev samme år medlem af hovedbestyrelsen for International Federation of University Women. Blev udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrog.