Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk kornet, rejsefører og modstandsmand

Født lørdag den 14. september 1918 i Aalborg
Død onsdag den 29. december 1943 i Aarhus

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, tog realeksamen 1934 og kom derefter i lære som boghandler, arbejdede efter læretiden en overgang som rejsefører. Gjorde militærtjeneste fra 1939-41 ved 9. bataljon, blev udnævnt til kornet og var fra starten af 1943 leder af en terrænsportsafdeling i Aarhus. Alf Tolboe Jensen blev tilknyttet den aarhusianske sabotageorganisations 2. hovedafsnit, som var aktiv både inden for industrisabotage og jernbanesabotage. Tolboe Jensen var bl.a. kurér og fordelte sprængstof til flere store jyske byer. Gestapo kom på sporet af sabotageorganisationens 2. hovedafsnit i efteråret 1943, efter at stikkere om sommeren havde angivet 1. hovedafsnit. Tolboe Jensen blev pågrebet på Vesterbros Torv i Aarhus, indsattes i Ting- og arresthuset og blev sammen med tre kammerater dømt til døden. Henrettedes ved skydning på Vester Allés Kaserne 29.12.1943 og begravet i Husbjerg Klit ved Varde. Blev efter befrielsen opgravet og bisat på Brabrand Kirkegård. På 60-årsdagen for henrettelsen arrangerede Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger en mindehøjtidelighed på kirkegården med efterfølgende gudstjeneste. En mindesten for Tolboe Jensen er rejst på Kallesmærsk Hede og et monument med udformning og relieffer af billedhuggeren Johan Galster står i Brabrand Søpark.