Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk politiker og overretssagfører

Født tirsdag den 10. januar 1854 på Frederiksberg
Død lørdag den 24. juli 1943 i København

Mini-biografi: Var søn af overretsprokurator Balthazar Christensen, blev 1872 student og tog 1881 juridisk kandidateksamen. Deltog 1882 i dannelsen af Studentersamfundet, var formand 1888-93, var 1883 medstifter af Københavns liberale vælgerforening og bidrog til at føre Studentersamfundet frem som politisk faktor, fik 1884 bestalling som overretssagfører i København. Alfred Christensen valgtes 1895 til Folketinget, indtrådte i Rigsdagen og deltog i dannelsen af Venstrereformpartiet. Arbejdede for offentlighed i retsplejen, for hensyntagen til samfundets svage, ønskede den kriminelle lavalder hævet og nærede en sand uvilje mod militærvæsnet og den konservative overklasse. Sad i partiets bestyrelse 1905 da J.C. Christensen dannede regering og stillede forgæves krav om hensyntagen til alle retninger i partiet ved besættelse af ministerposter. Ville ikke tiltræde den nye regerings program og blev sammen med syv ligesindede udelukket af partiet, hvorefter de dannede Folketingets Venstre, der 1905 gik op i Det Radikale Venstre. Christensen var i to perioder formand for retsplejeudvalget, sad en tid i grundlovsudvalget og havde væsentlige andel i retsplejereformen, som trådte i kraft 1919. Var medlem af udvalget af 1914 om fiskeriforholdene i Øresund, af ålegårdskommissionen samt direktionen for Kongeriget Danmarks Hypotekbank og var en tid formand i bestyrelsen for Zoologisk Have hvor ungdomsvennen Julius Schiøtt var direktør.

Garnisons Kirkegård, København 2015
© www.gravsted.dk (foto:fl)