Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk landbrugsskoleforstander, landmand og forfatter

Født torsdag den 9. december 1841 i Nimtofte, Djursland
Død onsdag den 28. februar 1906 på Næsgård, Stubbekøbing, Falster

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, gik på kostskole, lærte om landbrug hjemme, rejste til København 1860, tog præliminæreksamen og to år efter landbrugseksamen. Arbejdede to år som underforvalter, var underofficer under krigen 1864, blev det følgende år ansat af landhusholdningsselskabet som tilsynsførende ved første forsendelse af levende kreaturer fra Danmark til England. Albert la Cour blev 1868 overforvalter på Ourupgård, 1870 på Sædingegård ved Rødby og stod her for gårdens drift. Blev 1877 udpeget som forstander på Næsgård, sørgede for nye undervisningsplaner og lærerkræfter, lod husdyrbruget få en mere fremtrædende plads i arbejdet, var teoretisk og praktisk godt rustet til at have ansvar for det tilhørende store landbrug. Blev 1897 valgt til næstformand for De samvirkende Lolland-Falsterske Landboforeninger og for Maribo amts økonomiske selskab, havde tillige forskellige hverv i forbindelse med forenings- og udvalgsarbejdet inden for husdyrbruget. La Cour havde en omfattende skribentvirksomhed, udgav skriftet Om kunstig Gjødning, Om Kvæghold og forskjellige Gjødningsspørgsmaal, Landøkonomisk Foreningsvirksomhed i 76 Aar, Maal og Midler ved Udvikling af Malkekvæg og Den Classenske Agerbrugsskole paa Næsgaard. Bidrog derudover til landbrugstidsskrifter, til håndbøger og samleværker samt holdt adskillige foredrag i landbrugskredse. Var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Far til husholdningsskoleforstander Rebekka la Cour Madsen.