Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2021

Dansk kreditforeningsdirektør og gårdejer

Født søndag den 25. marts 1883 i Tømmerup, Kalundborg
Død tirsdag den 7. marts 1961 i København

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, kom efter endt skolegang på landbrugsskole og overtog fødegården i 1908. Blev 1912 repræsentant for Creditkassen for Landejendomme i Østifterne, 1919 medlem af bestyrelsen for De samvirkende danske Landboforeninger, 1920 formand for Kalundborg Omegns og Løve Herreds Landboforening, samme år valgt til folketinget for Venstre i Sorø amtskreds. Sad i to år som medlem af Folketingets finansudvalg, blev 1929 landbrugskyndig direktør i Creditkassen for Landejendomme i Østifterne og valgtes til formand for direktionen 1932. Aksel Jensen var desuden formand for De samvirkende sjællandske Landboforeninger og blev siden æresmedlem, var medlem af Landbrugsrådet og af dettes præsidium, medlem af akkordretten, af landsskatteretten, var vurderingsformand i Kalundborg skyldkreds, formand for Kalundborgkredsens Venstreforening, for De samvirkende Venstreforeninger på Sjælland og Bornholm, for Nordvestsjællands Højspændingselektricitetsværk, for Tømmerup friskole, næstformand for Kreditforeningernes stående Fællesudvalg, medlem af bestyrelsen for Genforsikringsselskabet Nerva A/S, af Andelsanstaltens Trygs kontrolkomité, formand for Kornforædlingsfonden samt medlem af realkreditkommissionerne af 1950-52 -54 og af grundskyldskommissionen 1948-54. Aksel Jensen var Kommandør af Dannebrog, Dannebrogsmand og modtog den svenske Vasa Orden.

Tømmerup Kirkegård, Kalundborg 2013
© www.gravsted.dk (foto:fl)