Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk departementschef, kabinetssekretær og kammerherre

Født søndag den 11. juli 1858 i Silkeborg
Død fredag den 5. januar 1940 i København

Mini-biografi: Var søn af en generalmajor, blev 1875 student, 1880 cand.jur. og udnævntes 1882 til løjtnant i livgarden, blev 1883 volontør i indenrigsministeriet, assistent 1885. Anthonius Krieger var 1 år konstitueret stiftamtmand over Århus stift og amtmand over Århus amt, blev 1895 fuldmægtig i ministeriet, ekspeditionssekretær 1897 og 1898 chef for ministeriets 1. departement. Krieger forlod ministeriet på grund af Alberti-skandalen, udnævntes 1910 til kabinetssekretær hos Frederik VIII og beholdt stillingen da Christian X kom på tronen 1912. Fratrådte 1936 efter 26 år som kabinetssekretær, ordenssekretær og udgiver af Hof- og Statskalenderen. Krieger havde altid interesseret sig for dårligt stillede i samfundet, udgav sammen med Viggo Haarløv Lov af 9. April 1891 om det offentlige Fattigvæsen med Bemærkninger. Sad i ledelsen af flere foreninger og sammenslutninger af social og velgørende karakter som Børnehjemmet af 1870, Samfundet og hjemmet for vanføre, Christian IX's og dronning Louises jubilæumsasyl og dronning Louises asylselskab samt Carlsen-Langes legatstiftelse. Var formand for bl.a. Julius Skrikes stiftelse, foreningen Tunghøres vel, for foreningen Broen, den Københavnske børnehjælpsdags hovedkomité, var medlem af bestyrelsen for A/S Tivoli. Fik titel af kammerjunker, kammerherre og ekscellence. Var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, Kommandør af 2. og 1.grad, modtog Fortjenstmedaljen i Guld og Storkorset med diamanter.