Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, orientalist og professor

Født lørdag den 6. april 1822 i Helsingør
Død torsdag den 14. november 1907 i Fredensborg

Mini-biografi: Var søn af en købmand, blev student 1838, studerede derefter semitiske sprog hos teologen D.G. Monrad. Fik støtte af faderen til at studere arabisk i Leipzig og gammeltestamentlig fortolkning og persisk i Kiel. August van Mehren tog doktorgraden i Kiel 1845, på en latinsk afhandling om og oversættelse af den arabiske digter-filolog Naslf al Yazidjls kritiske breve til Silvestre de Sacy, om dennes udgave af Hariris Maqamer (Epistola critica Nasifi etc.). Startede 1849 med at holde forelæsninger på Københavns Universitet over semitiske sprog, især arabisk, blev 1851 lektor og 1854 professor i semitisk-østerlandsk filologi, blev 1867 medlem af Videnskabernes Selskab. van Mehren beskæftigede sig med arabisk geografisk litteratur, udarbejdede et stort oplysende værk: Fremstilling af de islamitiske Folks alm. geographiske Kundskaber og vendte sig her især til den arabiske geograf, Sjams al-Din al-Dimasjqi fra Damaskus. Var på et ophold i Egypten, vinteren 1867-68 og udgav derefter i et universitetsfestskrift Câhirah [ɔ: Kairo] og Kerâfat med en beskrivelse af moskéer og andre religiøse monumenter i Cairo og på Kerafat, de dødes stad uden for byen. Foretog som numismatiker en revision af orientalske mønter i det danske og russiske møntkabinet. Var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. og 1. grad.