Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer

Født onsdag den 9. december 1857 i Vejle
Død onsdag den 10. oktober 1951 i København

Mini-biografi: Var søn af en købmand, blev som 16årig kadet i Danmarks flåde, modtog i 1878 kongens æressabel og udnævntes til sekondløjtnant. Avancerede 1880 til premierløjtnant, var 1883-85 i engelsk tjeneste, blev 1886 adjudant hos Christian 9.s yngste søn, søofficeren prins Valdemar og var med på krydseren Valkyrien i 1899-1900 på turen til Østen for at skabe goodwill for dansk handel. Anton Ferdinand Mazanti Evers blev 1894 kaptajn, var 1904-05 chef på krydseren Heimdal på et togt til Middelhavet, blev 1905 kommandør og samtidig chef for kadetskolen, var derefter ofte skibschef bl.a. i 1913-14 for krydseren Valkyrien til Middelhavet. Blev ved hjemkomsten udnævnt til kontreadmiral og til chef for Københavns forsvar, der under 1. verdenskrig var sat i krigsberedskab, mens udenrigsminister Erik Scavenius med held bestræbte sig på at holde Danmark neutral. Evers sad i flere år som medlem af bestyrelsen for dampskibsselskabet Orient. Var fra 1918 chef for flådens overkommando, generalinspektør for søværnet og chef for søofficerskorpset, forlod i 1923 tjenesten på grund af alder. Modtog Storkorset, blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, Kommandør af 2. og 1. grad, modtog tillige adskillige udenlandske hædersbevisninger, her i blandt Frankrigs æreslegion, Norges St. Olavs Medaljes storkors og Sveriges Vasa Ordens storkors.