Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, jurist og historiker

Født tirsdag den 26. oktober 1886 på Frederiksberg
Død torsdag den 28. maj 1964 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af højesteretssagfører, landstingsmand P.G.C. Jensen, blev 1905 student, læste jura tog kandidateksamen 1911 og fik derefter ansættelse i finansministeriet. Blev 1912 assistent, 1919 sekretær, 1926 fuldmægtig, 1931 ekspeditionssekretær og 1937 kontorchef i 3. hovedrevisorat. Interesserede sig for personalhistorie, var fra 1928 redaktør af Juridisk og statsvidenskabelig Stat, i årene 1931-44 medarbejder ved Dansk Biografisk Leksikon, fra 1939 ved personalia i Juristen og leverede fortegnelser over alle politi-, amts- og dommerfuldmægtige. Arild Falk-Jensen fik et solidt kendskab til datidens jurister, blev 1950 redaktør af Hof- og statskalenderen, lod sig pensionere fra finansministeriet 1951 og beskæftige sig derefter på fuld tid med biografisk og personalhistorisk virksomhed. Tog initiativ til og udarbejdede sammen med museumsinspektør H. Hjorth-Nielsen, firebindsværket Candidati og examitati juris 1736-1936, Candidati politices 1852-1936, Candidati Actuarii 1922-36, der bl.a. indeholder en stat med biografier over samtlige præsidenter og dommere, justitssekretærer, advokater, rigsadvokater og statsadvokater ved højesteret fra rettens oprettelse. Falk-Jensen udgav tillige Studenterne 1905, med samtlige af årgangens danske studenter og en stamtavle over sin egen slægt. Sad som medlem af bestyrelsen for Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie. Falk-Jensen blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og til Kommandør af Dannebrog.