Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk mejeriforpagter

Født mandag den 25. maj 1829 på Kuskrog, Kappel, Slesvig
Død tirsdag den 13. januar 1891 på Birkendegård, Værslev, Kalundborg

Mini-biografi: Var søn af en tysksindet gårdejer, voksede op med landbrug, men fik først efter at have deltaget på Slesvig-Holstensk side i slaget ved Isted, en egentlig uddannelse i landvæsen og mejeri. Blev 1858 forpagter af en gård, måtte opgive den på grund af tørke og misvækst, blev siden forpagter af mejeriet på Birkendegård ved Kalundborg. Adolph Burchardi var både som landmand og mejerimand, en foregangsmand og fik betydning for moderniseringen af dansk landbrug op til 1880'erne. Var med i foreningsarbejde i lokalområdet og fik gennem sine foredrag indflydelse på udviklingen inden for mejeribruget i Nordvestsjælland. Havde stor søgning af mejeristlærlinge og gik ivrigt ind for andelsmejeribevægelsen. Var fra barndommen religiøst præget og stiftede som ung, venskab med teologen Ernst Trier, blev som denne grundtvigianer og gik sammen med sin hustru, fra at være tysksindet til at blive dansk af hjerte og sind. Var en kendt skikkelse i bevægelsen, talte for foreningsdannelser som brugsforeninger, sparekasser og for grundtvigianske institutioner som valgmenighed og friskoler. Valgtes 1886 ind i Dansk Friskoleforenings første bestyrelse og arbejdede på forbedring af friskolelærernes kår. Burchardi var med til at grundlægge Ubberup valgmenighed og gjorde trods fattigdom og gæld, sit hjem til centrum for egnens folkelige liv.