Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk zoolog

Født onsdag den 3. juli 1867 i Karrebækstorp, Karrebæksminde, Næstved
Død onsdag den 13. maj 1931 i København

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, arbejdede efter endt skolegang ved landbruget, tog som 20årig på højskoleophold og blev i 1892 student fra Døckers kursus. Fortsatte studierne og tog 1898 magisterkonferens i naturvidenskab, underviste derefter et par år ved højskoler samt latinskoler. A.C. Johansen tog i år 1900 med på danske fiskeriundersøgelser ved Island, blev i 1902 assistent på Biologisk Station, året efter ved Kommissionen for havundersøgelser og i 1909 leder af afdelingen for undersøgelser af danske farvande, var fra 1926 direktør for Biologisk Station. Arbejdede sammen med geologen N.V. Ussing og skrev i 1904 disputatsen Danmarks fossile kvartære land- og ferskvands-mollusker og deres relationer til klimaforandringer. Undersøgte med et særligt konstrueret trawl (Johansens yngeltrawl) rødspætteynglens bevægelser, deres afhængighed af vekslende saltholdighed, temperatur samt planktonmængde og udgav Contributions to the biology of the plaice I-VII, disse undersøgelser kom til at skabe grundlag for indførelsen af mindstemål samt omplantning af unge rødspætter, fra Nordsøen til de indre farvande. Johansen var sin tids mest fremtrædende udforsker af danske brakvande, stod under første verdenskrig for en undersøgelse af Randers Fjord, redigerede værket om dens naturhistorie, skrev en afhandling om ændringer af faunaen i Ringkøbing Fjord og efterlod et stort ufærdigt værk om Østersøens bløddyrfauna.