Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk politidirektør

Født torsdag den 8. marts 1877 i Aarhus
Død fredag den 7. januar 1966 i Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en civilingeniør, blev student 1895, cand.jur. 1901. Arbejdede som sagførerfuldmægtig i København, blev overretssagfører, siden fuldmægtig ved Øster samt Vester herreder i Varde. 1908 by-, herreds- og birkefuldmægtig, byrådssekretær i Hasle, 1912 fuldmægtig ved Bornholms Amt og amtsrådssekretær i Rønne. Aage Seidenfaden udnævntes 1919 til politimester i Randers, 1923 i Tønder og Københavns Amts nordre birk 1934. Sad som formand for politimesterforeningen og indtog under 2. verdenskrig, en central stilling under forhandlingerne mellem regeringen samt den tyske besættelsesmagt. Sendte løbende fortrolige meddelelser til sin søn, Erik Seidenfaden, leder af dansk pressetjeneste i Stockholm og måtte ved tyskernes aktion mod politiet 1944 gå under jorden. Opbyggede sammen med kolleger samt ledere fra politiets faglige organisationer et illegalt politi, fik derved tilført modstandsbevægelsen 7000 mand. Efter krigen var Seidenfaden politidirektør i København til 1948, påtog sig trods sin alder stadig opgaver, som eksekution af dødsdomme for krigsforbrydelser. Udgav erindringerne I politiets tjeneste, var medlem af bestyrelsen for Foreningen af Politimestre, af bestyrelsen for Landsforeningen for Politihundesagen, retsplejeudvalget, Rigspolitiets rekrutteringskommission, forvaltningskommissionen af 1946, censor ved Statens Politiskole og ærespræsident for de nordiske politichefkonferencer. Var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. grad af Dannebrog. Tillige fader til Gunnar Seidenfaden.

Løgumkloster Kirkegård 2010
Gravsted konstateret nedlagt april 2016
© www.gravsted.dk (foto:fl)