Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk apotekter, forfatter og historiker

Født fredag den 7. november 1884 i København
Død lørdag den 1. maj 1971 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en fabriksbestyrer, tog forberedelseseksamen år 1900, og blev derefter discipel på Løve apoteket i København, bestod 1903 medhjælpereksamen. Var et år på Hjorte apoteket, studerede ved Den Farmaceutiske Læreanstalt og blev 1906 cand.pharm., var siden ansat på forskellige apoteker i hovedstaden og fik 1934 bevilling til Kultorvets apotek. Aage Schæffer var revisor og sekretær ved Farmaceutisk Tidende og farmaceutforeningen, repræsentant og siden formand i Det pharmaceutiske understøttelsesselskab, sad i 16 år som censor ved den farm. medhjælpereksamen. Interesserede sig for den pharmaceutiske historie, udarbejdede to jubilæumsskrifter for Frederik Barfods skole og skrev en artikel om hofapotekerne, forskede videre i dette emne og udgav 1963 værket Hofapotekere og hofkemikere i Danmark. Studier til dansk apotekervæsens historie. Schæffer skrev adskillige apoteksjubilæumsskrifter og biografiske afhandlinger, udgav 1959 en bibliografi over danske farmacihistoriske værker, var medforfatter på fembindsværket De danske Apotekers Historie, der blev til gennem 50 år og sidste bind udkom 1966. Var 1953 initiativtager til oprettelsen af Dansk farmacihistorisk selskab, var selv formand til sin død. Modtog Lederle-prisen og Alfred Benzons legat for videnskabeligt forskningsarbejde. Blev æresmedlem af Dansk medicinsk-historisk selskab og æresdoktor ved Danmarks farmaceutiske højskole. Udnævntes 1947 til Ridder af Dannebrog.

Garnisons Kirkegård, København 2015
© www.gravsted.dk (foto:fl)