Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, civildommer og borgmester

Født tirsdag den 26. august 1890 i Allinge, Bornholm
Død torsdag den 16. marts 1978 i Ebeltoft

Mini-biografi: Var søn af en overlærer, tog i 1911 læreeksamen og underviste de næste syv bl.a. i Rønne, tog i 1917 studentereksamen, læste jura og tog kandidateksamen 1923. Fik samme år ansættelse som sagførerfuldmægtig i Hjørring, blev i 1924 civildommerfuldmægtig, flyttede 1926 til Ebeltoft for at bestride embedet som dommerfuldmægtig til 1944. Aage G. Holm var derefter dommer i Hassing-Refs herreder og tog sig bl.a. af sager vedrørende landsforræderi under krigen, var i årene 1950-60 civildommer i Viborg. Sad i flere år som medlem af Ebeltoft byråd, varetog embedet som byens borgmester 1935-43, var formand for Grenaa købstads vurderingskommission angående gader og veje, formand for afvandingskommissionen for Thisted amtsrådskreds, for landvæsenskommissionen for Viborg amtsrådskreds og for fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds. Sad som medlem af Folketinget for partiet Venstre, var formand for den parlamentariske kommission af 19. dec. 1945 og af 8. jan. 1948 til 1950, tilforordnet den parlamentariske kommission af 25. oktober og medlem af landsstyrelsen for Dansk Forening til nordisk Sprogrøgt. Holm blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og modtog en finsk mindemedalje for sin indsats under 2. verdenskrig.