Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk læge

Født tirsdag den 21. juli 1891 i Ordrup
Død onsdag den 7. november 1951 i Humlebæk

Mini-biografi: Var søn af forlægger Ernst Bojesen og bror til Kay Bojesen, blev 1901 student, 1909 læge fra Københavns Universitet. Aage Bojesen var optaget af børn og bestræbte sig på at forbedre deres sociale vilkår. Havde efter sin kandidattid fået en grundig uddannelse på Dronning Louises børnehospital og på rigshospitalets børneafdeling, var meget omhyggelig og så til sine små patienter flere gange i løbet af en vagt. Fik 1918 anerkendelse som speciallæge i pædiatri og var fra 1924 leder af en privat børneklinik på Platanvej. Ydede også en stor indsats på børneplejestationerne, der var oprettet 1908 af formanden for De samvirkende menighedsplejer, dr.theol. Alfred Jørgensen og børnelæge, professor Svenn Monrad. Bojesen instruerede mødrene i diegivningens, profylaksens og hygiejnens betydning i de første leveår, og fik bragt antallet af børnesygdomme og dødelighed i København væsentligt ned. Sad som bestyrelsesmedlem af børnesanatorierne for København og omegn, Barnets hus, Mødrehjælpen, Forebyggende børneværn, Børnehjælpsdagens forretningsudvalg og Fattige børns fodbeklædning m.fl. Var en tid formand for Børnelægernes organisation og gav i Medicinsk Vejviser, landets læger en nyttig oversigt over forskellige steder syge børn kunne placeres. Skrev bogen Hvad fejler mit barn, og hvad skal jeg gøre? Var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Far til Annalise Dupont.

Frederiksberg Ældre Kirkegård 2014
© www.gravsted.dk (foto:fl)